Przemijanie

Różnica między naturą a kupiecką cywilizacyją - Z. Krasiński

- Tu zarobek i przemysł nie stał się jeszcze jedynem prawem życia – w Anglii, temu, kto pracować nie może, czy z własnej czy z losu winy, śmierć prawną się stała i wydaje się prawną.

            Taka jest różnica między naturą a kupiecką cywilizacyją – w pierwszej jest nieporządek, chaos, niespokój, ale zarazem jest życie – w drugiej porządek, rozum, rozgraniczenie i opisanie wszystkiego, ale zarazem egoizm i śmierć bliska.

 

Z. Krasiński, Journal de Sicile (1839), Dzieła, Warszawa 1931, t. 5 i 6, s. 239.