Przemijanie

Oskar i pani Róża

Zrozumiałem, że jesteś obok. Że zdradzasz mi swój sekret: codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. czytaj dalej

Więc cierp sam!

Wiesz, niedawno leżałem chory w gorączce i między innymi, bo działo się bardzo dużo, śniłem, że widzę krucyfiks bez Ukrzyżowanego. A gdy zapytałem dominikanina – był tam wśród wielu innych także pewien dominikanin – gdy zapytałem go, co to znaczy, odparł: „nie chcesz, by On cierpiał za ciebie – więc cierp sam!” czytaj dalej

Kultura śmierci

W zimnym, superracjonalnym społeczeństwie dzisiejszych czasów śmierć wywołuje wstyd, zupełnie jakby nie powinna już istnieć, jakby można było opóźnić ją poprzez naumyślne „poszukiwanie szczęścia”. czytaj dalej

Czwarty Mędrzec Wschodu

A czy słyszeliście o Czwartym Mędrcu, który też poszedł śladem owej cudownej gwiazdy, lecz nie stanął wraz z braćmi przed obliczem Dzieciątka? Czy słyszeliście o jego wędrówkach i próbach, o jego niezmordowanych wieloletnich poszukiwaniach, o jego tęsknocie nieutulonej i o zwycięstwie, które przyszło w chwili ostatecznego zwątpienia? czytaj dalej

Oto droga Twojego życia

- Panie Boże, ale dlaczego na najtrudniejszych odcinkach widać tylko ślady moich stóp? Dlaczego szedłem wtedy sam? Dlaczego mnie wtedy opuściłeś? czytaj dalej

Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba

Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». (Wj 3, 13-14) czytaj dalej